science Strona domowa
A   a

Konsorcjum SIforAGE:

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się


SIforAGE projekt Social Innovation for Active and Healthy Ageing (Innowacje Społeczne na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się) dąży do umocnienia współpracy między interesariuszami działającymi na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Naszym celem jest połączenie działań naukowców, konsumentów, społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej i firm na rzecz poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej w dziedzinie promocji badań i innowacyjnych produktów, które służą dłuższemu i zdrowszemu życiu.

Konsorcjum SIforAGE tworzy szeroka grupa interesariuszy włączonych w łańcuch tworzenia wartości poprzez innowacje, takich jak fundacje prywatne, ośrodki opieki, stowarzyszenia społeczne reprezentujące osoby starsze, uczelnie wyższe, politycy, sztaby specjalistów i eksperci na szczeblu europejskim i międzynarodowym, którzy dążą do usunięcia obecnych podziałów między reprezentowanymi przez nich środowiskami.

Cele

Konkretne cele projektu obejmują:

  1. Opracowanie narzędzi i mechanizmów wspierających Społeczny Inkubator Innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się (z ang. Active and Healthy Ageing - AHA).
  2. Angażowanie społeczeństwa i organizacji społecznych oraz udzielanie im uprawnień w zakresie badań nad aktywnym i zdrowym starzeniem się.
  3. Wprowadzanie polityki opartej na faktach poprzez szkolenia dla polityków mające na celu rozwiązanie problemów kształtowania w przyszłości programów badań nad starzeniem się i ich finansowania.
  4. Uświadamianie środowisku naukowców roli odpowiedzialności społecznej i etyki w badaniach nad starzeniem się oraz przekazywanie praktycznych wskazówek dotyczących adresowania zagadnień z nimi związanych.
  5. Analizy i doskonalenie obecnych mechanizmów oceny rynku innowacyjnych produktów i rozwiązań dla ludzi starszych.
  6. Aktywne angażowanie szerokiej grupy interesariuszy działających na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz upowszechnianie wiedzy powstałej w trakcie realizacji projektu.