science Giriş Sayfası
A   a

SIforAGE Konsorsiyum:

Aktif ve Sağlıklı Yaşlaşma için Yenilkçi çözümler Sağlamak


SIforAGE - Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma için Sosyal Yenilik projesi, aktif ve sağlıklı yaşlanma üzerine çalışanlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlar. Bizim amacımız, daha uzun ve sağlıklı yaşam için araştırma ve yenilikçi ürünlerin tanıtımı konusunda Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü arttırmak nedeniyle, bilim adamlarını, nihai kullanıcıları, sivil toplumu, kamu idarelerini ve şirketleri bir araya getirmektir.

SlforAGE konsorsiyumu, yenilik değer zinciri kapsamında, Avrupa ve Uluslararası düzeyde özel vakıflar, bakım merkezleri, yaşlı insanları temsil eden sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu politika yapıcıları, beyin takımları ve uzmanlar gibi geniş yelpazedeki paydaşları arasında köprü kurarak bu paydaşlarla bütünleşmiştir.

Amaçlar

Projenin özel amaçları:

  1. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma (ASY) üzerine Sosyal Yenilik İnkübatorü için destekleyici araçlar ve mekanizmalar geliştirmek
  2. ASY üzerine araştırmaları için toplum ve sivil toplum örgütlerini güçlendirmek ve dâhil etmek.
  3. Geleceği şekillendirecek yaşlanma araştırma programları ve finansman planlarını ele alarak, politika belirleyiciler ile birlikte eğitim faaliyetleri düzenleyerek kanıta dayalı politika oluşturmayı anlatmak, tanıtmak.
  4. Yaşlanma araştırması yaparken gerekli olan sosyal sorumluluğun ve etiğin önemi konusunda bilimsel topluluğu bilinçlendirmek ve bu konuları nasıl ele alacakları konusunda bilimsel topluluğa pratik rehberlik sunmak
  5. Yaşlı insanlara yönelik yenilikçi ürünler ve çözümlerle ilgili olan pazara ulaşmak için, mevcut mekanizmaları analiz etmek ve geliştirmek.
  6. ASY üzerine çalışan geniş yelpazedeki paydaşları aktif bir şekilde dahil etmek ve proje süresi boyunca elde edilen bilgileri duyurmak.