science Mājas lapa
A   a

SIforAGE konsorcijs:

Piedāvājot inovatīvus risinājumus aktīvai un veselīgai novecošanai


SIforAGE - Sociālā inovācija aktīvai un veselīgai novecošanai - projekta iecere ir stiprināt sadarbību starp cilvēkiem, kuri strādā ar aktīvas un veselīgas novecošanas jautājumiem. Mūsu mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības  konkurētspēju zinātnes un inovāciju izmantošanā aktīvai un veselīgai novecošanai, iesaistot kopējā darbā zinātniekus, gala patērētājus, pilsonisko sabiedrību, publiskās pārvaldes speciālistus un uzņēmumus.

SIforAGE konsorcijs tiek veidots ap inovāciju vērtību ķēdi, apvienojot plašu ieinteresēto pušu loku, piemēram, privātos fondus, aprūpes centrus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāv vecāko paaudzi, universitātes, valsts politikas veidotājus, ideju ģeneratorus un ekspertus Eiropas un starptautiskā līmenī, lai mazinātu to starpā pastāvošo sadrumstalotību.

Mērķi

Specifiskie projekta mērķi ir:

  1. Izveidot atbalsta instrumentus un mehānismus Sociālo inovāciju inkubatoram par aktīvu un veselīgu novecošanu.
  2. Iedrošināt un veicināt sabiedrības un pilsonisko organizāciju iesaisti aktīvas un veselīgas novecošanas izpētē
  3. Rosināt uz pierādījumiem  balstītu politikas veidošanu, rīkojot politikas veidotāju apmācību, kā arī rosināt diskusiju par novecošanas pētījumu un to finansējuma nākotni.
  4. Paaugstināt zinātnieku kopienas apziņu par atbildības un ētikas jautājumu nozīmīgumu novecošanas izpētē, un piedāvāt praktiskas vadlīnijas šo jautājumu risināšanā.
  5. Analizēt un novērtēt esošos  mehānismus, kas tiek pielietoti inovatīvu produktu un risinājumu tirgū veco cilvēku atbalstam
  6. Aktīvi iesaistīt plaša spektra ieinteresētās puses, kuras strādā ar aktīvas un veselīgas novecošanas jautājumiem, un izplatīt zināšanas, kas radušās projekta laikā.